Tutkittua

AMK-opiskelijat ovat tehneet lopputöitään Linuxin päätejärjestelmästä. Alla on muutamia poimintoja Theseus-julkaisuarkistosta viime vuosilta.


  LTSP-järjestelmän soveltuvuus oppilaitoskäyttöön: case Itälän alakoulu
  Tanhua, Janne
  Tampereen ammattikorkeakoulu
  2009

  Ongelmaksi nousee lisäksi itse käyttöjärjestelmä, Linux. Suurimmassa osassa suomalaisista oppilaitoksista työskentelee ihmisiä, jotka eivät tunne Linux-käyttöjärjestelmää. Näin ollen siirtyminen Windows-maailmasta Linux-käyttöjärjestelmäkeskeiseen ratkaisuun kangertelee. IT-toiminnot olisi lähes välttämättä ulkoistettava LTSP-järjestelmän käyttöönottotilanteessa.
  LTSP Logo Janne Tanhua

  LTSP-järjestelmä ratkaisuvaihtoehtona
  Etelä, Ritva; Niskala, Jani
  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  2009

  Linux LTSP -järjestelmä soveltuu myös hyvin oppilaitosten julkisiin tiloihin ja kirjastoluokkiin tiedonhakukoneiksi, koska palvelinkeskeisen rakenteensa vuoksi järjestelmän ylläpito on helpompaa kuin Windows-järjestelmän. Linux LTSP-järjestelmän päätteiden käyttäjä ei pääse sekoittamaan käyttöjärjestelmää. Yksi hankaluus mahdollisen sekaverkon tai Linux LTSP -verkon käyttöönotossa on käyttäjät, joiden muutosvastarinta voi kaataa koko suunnitelman ja hankinnan.
  LTSP Logo Ritva Etelä ja Jani Niskala

  Avoimen lähdekoodin ratkaisuja kouluissa hankinta- ja käyttäjäkokemuksia
  Kannisto, Heini; Kuivalainen, Riina.
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  2009

  Avoimeen lähdekoodiin perustuvaan järjestelmään siirtymistä voitaisiin kehittää entisestään muun muassa siten, että järjestelmää markkinoitaisiin kouluille vaihtoehtona enemmän. Siitä pitäisi kertoa varsinkin tuleville uusille kouluille, joille ei ole vielä mitään tietoteknistä järjestelmää perustettu. Myös kuntien pitäisi tuoda asiaa enemmän esille ja tarjota rahoitusvaihtoehtoa, sillä kustannuksissa tehdään säästöjä pidemmällä tähtäimellä huomattavia summia.
  LTSP Logo Heini Kannisto ja Riina Kuivalainen

  Linux Terminal Server järjestelmä
  Jokinen, Pirjo
  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
  2011

  Varsinainen ympäristö palveli hyvin Torniomäen koulun tarpeita. Lähinnä ongelmia tuottivat tulostimien ja verkkoasemien puuttuminen. Myös henkilökunta koki vaikeaksi kahden erilaisen ympäristön käyttämisen. LTSP -ympäristö vaatii paljon Linux osaamista, joten Torniomäen koululla hanke kaatui, kun osaajia ei enää löytynyt.
  LTSP Logo Pirjo Jokinen

  Kemin kaupungin perusopetuksen siirtyminen Linux-pohjaiseen käyttöjärjestelmään
  Turunen, Antti
  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
  2011

  Tämän järjestelmä muutoksen myötä voimme Kemin kaupungin perusopetuksena tarjota oppilaille vaihtoehtoisen käyttöjärjestelmän käyttöön, missä käytetään avoimia ohjelmistoja, joita käyttäjät voivat asentaa myös kotiinsa. Tämä on mielestäni todella tärkeä asia. Tämän valinnan myötä voimme taata, että jokainen, jolla on tietokone kotonaan voi käyttää samoja ohjelmia kuin mitä koulussa opetetaan. Tällöin emme myöskään velvoita huoltajia hankkimaan kalliita käyttöjärjestelmiä. Emme myöskään velvoita hankkimaan kalliita lisenssin alaisia ohjelmistoja, jotta oppilaat voivat harjoitella koulussa oppimaansa myös kotona.
  LTSP Logo Antti Turunen

  Kahden Linux-päätepalvelimen keskitetyn hallinnan toteuttaminen
  Räsänen, Joni
  Vaasan ammattikorkeakoulu
  2011

  Työn teoriapuolelta minulle hankalin aihe oli LDAP. En ollut ikinä tutustunut sen tiedostorakenteeseen, enkä hahmottanut sen tietomallia. Pyrinkin teoriaosuudessa selventämään sekä lukijalle, että myös itselleni, sen käyttöönoton ja soveltamisen, sekä hallinnan kannalta tärkeimmät seikat. LTSP-järjestelmän kannalta tärkeimmäksi koin ratkaisun hyvien puolien selostamisen lisäksi tärkeimmäksi seikaksi selvittää sen aiheuttamat rautavaatimukset. Rautavaatimuksista oli kuitenkin saatavilla hyvin niukasti ajantasaista ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa. Tältä osin työ jäi mielestäni liian teoriapainotteiseksi.
  LTSP Logo Joni Räsänen

  Edubuntu-järjestelmä Utajärven koululle
  Kemi, Tarmo
  Oulun seudun ammattikorkeakoulu
  2012

  Koska uusin Edubuntun pitkäaikainen versio tuli harjoittelun aikana (LTS 12.04), viivästytti se hieman asennusta toimeksiantajan tiloihin, koska tavoitteena oli asentaa uusin mahdollinen versio. Uusin versio toi mukanaan muutamia ongelmia, mutta onneksi niihin löytyi ratkaisut. Toimeksiantaja oli tyytyväinen lopputulokseen, joten kaikki sujui hyvin. Asennettu järjestelmä on tuettu seuraavaksi viideksi vuodeksi, joten toimeksiantajan tarvitsee vain jatkossa tehdä yksinkertaiset päivitystoimenpiteet.
  LTSP Logo Tarmo Kemi

  Linux-terminaalipalvelut
  Paju, Erno
  Lahden ammattikorkeakoulu
  2013

  Työn tavoitteena oli toteuttaa vaihtoehtoinen ratkaisu Windows ATK-luokalle kouluympäristössä. Tarkoituksena oli etsiä budjetiltaan halvempi vaihtoehto ja tähän tarkoitukseen löydettiin ratkaisu Linux LTSP -projektin avulla. Tavoitteina oli myös valita sopivin Linux-jakelu sekä palvelimen virtualisointiratkaisu.

  Palvelimeen valittu Ubuntu Server -käyttöjärjestelmä ja Linux LTSP -projekti todettiin toimivaksi ratkaisuksi opetuskäyttöön. Linux-käyttöjärjestelmää hyödyntämällä säästytään käyttöjärjestelmien lisenssimaksuilta ja opetusohjelmat todettiin käyttötarkoitukseen riittäviksi. Linux-käyttöjärjestelmä ei myöskään vaadi yhtä paljon laitteistolta kuin Windows ja etenkin LTSP-käytössä voidaan hyödyntää hyvin halpaakin laitteistoa asiakaskoneissa.
  LTSP Logo Erno Paju

  Ubuntu LTSP VirtualBox -ympäristössä
  Jokinen, Mikko
  Vaasan ammattikorkeakoulu
  2016

  Terminal server -järjestelmässä kaikki ohjelmat on asennettu yhdelle serverinä toimivalle tietokoneelle, jolloin käyttäjien tietokoneet ns. thin-clientit voivat olla suorituskyvyiltään vaatimattomia. Tällöin tehonkulutus on pienempi. Myös ylläpito on helpompaa, koska kaikki on vain yhdessä paikassa. Ubuntu LTSP -järjestelmä on Linux -pohjainen terminal server -järjestelmä. Tämä asenennetaan VirtualBox -ympäristöön. VirtualBoxiin luodaan neljä konetta, joista yksi on Ubuntu LTSP -server ja kolme muuta thin-clienteja. VirtualBoxissa voidaan tehdä samat testit Ubuntu LTSP-järjestelmälle kuin rautapuolenkin ratkaisussa, missä koneet olisivat fyysisiä virtualisoitujen sijasta.

  Järjestelmää voisi käyttää vaikka kirjaston tai luokkahuoneen tietoverkon luomiseen. Ylioppilaskirjoitusten digitalisoitumisen myötä lukion opetuksessa hyödynnetään tietokoneita yhä enemmän. Järjestelmä soveltuu hyvin edellä mainitun tyylisiin ratkaisuihin. Tällöin järjestelmän toimintaa voidaan testata tehokkaasti jo ennen laitehankintoja.
  LTSP Logo Mikko Jokinen