Lubuntu | LTSP-PNP, yksi verkkokortti, staattinen osoite

Lubuntu ja LTSP-PNP-perusasennuksen jälkeen voidaan dynaaminen IP-osoite vaihtaa staattiseksi LTSP-PNP-palvelimen osalta. Päätteet saavat edelleen verkossa olevalta DHCP-palvelimelta omat IP-osoitteensa DNSNASQ-ohjelman välittämänä.

Käytössä on yksi verkkokortti (eth0), sen IP-osoite on ”192.168.0.110”. NetworkManager ei enää hallitse verkkokorttia.

cat /etc/network/interfaces

01

Koska NetworkManager ei enää hallitse verkkokorttia, niin RESOLVCONF-palvelua tulee myös muokata. Nimipalveluiksi on määritelty ”8.8.4.4” ja ”8.8.8.8”.

cat /etc/resolv.conf
cat /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail

01

DNSMSQ-ohjelman asetustiedostoa ”ltsp-server-dnsmasq.conf” tulee muokata vastaamaan staattista IP-osoitetta: ”dhcp-range=192.168.0.0, proxy”.

cat /etc/dnsmasq.d/ltsp-server-dnsmasq.conf

01

DNSMSQ-ohjelman asetustedostoa ”ltsp-server-dnsmasq.conf” tulee muokata vastaamaan staattista IP-osoitetta: ”dhcp-range=192.168.0.0, proxy”.

01

Päätteiden osalta asetustiedosto ”lts.conf” ei muutu. Älä käytä tätä muokattua asetustiedosta sellaisenaan omassa pääteympäristössäsi!
01