Etäyhteys

Tarvitset tässä ohjeessa välipalvelimen LTSP-PNP-palvelimen ja oman koneesi väliin. Tässä ohjeessa näin:

LTSP-PNP-palvelin <-> ltsp.fi <-> Oma työasema

Luo välipalvelimelle tunnus ja anna tunnukselle salasana.

Välipalvelimen /etc/ssh/sshd_config-tiedostoa tulee muokata.

# ltsp-pipe
TCPKeepAlive yes
ClientAliveInterval 60
ClientAliveCountMax 3

Ota käyttöön root-tunnus LTSP-PNP-palvelimella.

sudo -i

Asenna autossh-ohjelma.

apt-get install autossh

01

Luo avaimet root-käyttäjän kotihakemistossa eli root-hakemistossa (/root). Älä anna salasanaa, paina vain ENTER kaksi kertaa.

ssh-keygen

02

Siirry .ssh-hakemistoon. Kopioi julkinen avain välipalvelimelle.

scp -P xx id_rsa.pub pipe001@ltsp.fi:id_rsa.pub

03

Kirjaudu välipalvelimelle ja luo .ssh-hakemisto. Sirrä julkinen avain .ssh-hakemistoon. Tarvitset vielä tässä vaiheessa salasanan. Poista julkinen avain kotihakemistosta. Kirjaudu ulos ja kokeile avainparin toimivuus.

ssh pipe001@ltsp.fi -p xx
mkdir .ssh
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
rm id_rsa.pub
exit
ssh pipe001@ltsp.fi -p xx

04

Luo pipe.sh-tiedosto /root-hakemistoon. LTSP-PNP-palvelimen portin voit valita vapaasti, tässä 20022.

nano /root/pipe.sh
#!/bin/bash

autossh -M 0 -q -f -N -R 20022:localhost:22 pipe001@ltsp.fi -p xx

# EOF

05

Muokkaa /etc/rc.local-tiedostoa niin, että skripti ajetaan aina kun LTSP-PNP-palvelin käynnistyy.

root@Ltsp-pnp:~# cat /etc/rc.local
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

/root/pipe.sh

exit 0

06

Prosesseista näet, että ssh-putki on auki.

ps ax | grep ssh

07

Ota omalta työasemaltasi yhteys välipalvelimelle. Avaa yhteys LTSP-PNP-palvelimelle. Tarvitset sudo-käyttäjän tunnuksen ja salasanan.

ssh pipe001@ltsp.fi -p xx
ssh ltsp@localhost -p 20022

08

Lokeista näet, milloin putkea on käytetty.

09