Käyttäjien lisääminen

Eräs yksinkertainen tapa lisätä esimerkiksi luokallinen oppilaita käyttäjiksi on käyttää ’newusers’-ohjelmaa ja tekstitedostoa. Tekstitiedostossa luokan oppilaat ovat kukin omalla rivillään.

Lue ohjesivu ’newusers’-ohjelmasta: man newusers

Malliesimerkki tekstitiedostosta:

oppilas001:salasana001:10001:10001:Oppilas 001:/home/oppilas001:/bin/bash
oppilas002:salasana002:10002:10002:Oppilas 002:/home/oppilas002:/bin/bash
oppilas003:salasana003:10003:10003:Oppilas 003:/home/oppilas003:/bin/bash
oppilas004:salasana004:10004:10004:Oppilas 004:/home/oppilas004:/bin/bash
oppilas005:salasana005:10005:10005:Oppilas 005:/home/oppilas005:/bin/bash

1:2:3:4:5:6:7

Tekstitiedostossa käyttäjiin liittyvät tiedot erotellaan kaksoispisteellä. Ensimmäinen tieto on käyttäjätunnus (1), toinen on salasana (2), kolmas on käyttäjän järjestysnumero (3), neljäs on käyttäjän ryhmän järjestysnumero (4), viides on käyttäjän nimi (5), kuudes on käyttäjän kotihakemisto (6) ja seitsemäs on käyttäjän komentotulkki (7).

Älä käytä tunnuksessa ääkkösiä tai muita erikoismerkkejä, älä käytä välilyöntiä; vain nimen (5) kohdalla voit käyttää välilyöntiä. Kukin käyttäjä on omassa ryhmässään (4), sama järjestysnumero kuin käyttäjällä (3). Ohjeista käyttäjää vaihtamaan salasanansa (2) ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.

1. Siirry pääkäyttäjäksi.

sudo -i

2. Luo tekstitiedosto.

nano /root/newusers.txt

3. Luo käyttäjät.

newusers /root/newusers.txt

4. Tarkista sekä ’passwd’- että ’shadow’-tiedosto. Uudet käyttäjät näkyvät tiedostoissa.

cat /etc/passwd | grep oppilas

cat /etc/passwd | grep oppilas
oppilas001:x:10001:10001:Oppilas 001:/home/oppilas001:/bin/bash
oppilas002:x:10002:10002:Oppilas 002:/home/oppilas002:/bin/bash
oppilas003:x:10003:10003:Oppilas 003:/home/oppilas003:/bin/bash
oppilas004:x:10004:10004:Oppilas 004:/home/oppilas004:/bin/bash
oppilas005:x:10005:10005:Oppilas 005:/home/oppilas005:/bin/bash

cat /etc/shadow | grep oppilas

cat /etc/shadow | grep oppilas
oppilas001:$6$LUQYmCxf$GhYW0ebnxHMs24en4dDnL.dcvFtrwzbs7JuoOvzyYjMeHPxUQaxKTyRtgWkbOwTXCzq6u7SjnFFBORvDgv4.s1:15860:0:99999:7:::
oppilas002:$6$KP6LMipM$4dVPxxHbM0cKuuFJmnlNi4mJF6D5RX831DarXNCrVUBnitXgHtm9DD.PMYDTfJGvBpq6O0pmsZaHNa0UC.eJ6/:15860:0:99999:7:::
oppilas003:$6$F.1FAf3a$y5O7Oacb5FTLmD1KSXOXXwQ49M/JrJindn7MB8KwHKYlIigpviAA/51kqXQsymOkDrwHKeRIB/W6QgrlKAzAa1:15860:0:99999:7:::
oppilas004:$6$NqUQw/EA$TkIFIFhSBUO.HoB3Q07PbpGb3nbmP9gzU9Olv2GN9yujddVRnLNpyr34tG8/q6knxUP8DRo8zwRFgjR3rCyDI.:15860:0:99999:7:::
oppilas005:$6$pfTESoZr$M42.woOKLrgwGngJCFCOllG0ED/T90E4.hozo48UKuQXBGbQtw6my35srsTVKrRuLj4aQkTb12gScAQsrr.V01:15860:0:99999:7:::