Tulostin (USB-printteri)

Tässä ohjeessa otetaan päätteiden käyttöön LTSP-PNP-palvelimelle asennettu tulostin, USB-printteri. Yleensä USB-printterin asennus LTSP-PNP-palvelimelle tapahtuu automaagisesti, kunhan vain tulostin on tuettujen listalla (http://www.openprinting.org/printers). Tässä ohjeessa käytetään CUPSin omaa webhallintaa (http://www.cups.org/).

Lisää pääkäyttäjä (sudo-käyttäjä) tulostimien hallintaryhmään. Tässä käyttäjä on ’ltsp’. Käynnistä CUPS uudestaan. Avaa webhallinta LTSP-PNP-palvelimella: http://localhost:631/

sudo usermod -aG lpadmin ltsp
sudo /etc/init.d/cups restart

cups_01

Jaa USB-printteri verkkoon.

cups_02

Anna pääkäyttäjän (sudo) tunnus ja salasana. CUPS käynnistyy uudestaan.

cups_03

Avaa päätteen Järjestelmätyökalut | Tulostus. Ehdotettu osoite ’server’
saattaa antaa virheilmoituksen, anna LTSP-PNP-palvelimen ip-osoite, tässä
’192.168.100.10’.

cups_04

Tarkista tiedot ja tulosta testisivu.

cups_05

cups_06

cups_07

Tulostuksesta jää tiedot CUPS-palveluun.

cups_08